Tietoa, esimerkkejä ja tarinoita sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden eri vaiheisiin

Sivustolta löydät kattavasti tietoa hyvinvointialan yrittäjyydestä ja erityispiirteistä kuten luvanvaraisuudesta ja kilpailutuskäytänteistä. Sivusto on rakennettu Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, opettajien ja  alan yrittäjien kanssa.