Jatkajayrittäjän osaamisen kehittäminen

Jatkajayrittäjän kannattaa yrityskauppaan liittyen sopia, että luopuva yrittäjä toimii jonkin aikaa yritysmentorina, jotta käytännön yritystoiminnan pyörittämisen arki otetaan hallintaan. Yritystoiminnan tukena kannattaa hyödyntää myös ulkopuolisia yrityskummeja ja yrittäjyysasiantuntijoita.

Jatkajayrittäjän kannattaa tehdä itselleen koulutussuunnitelma yrittäjyys- ja johtajuusvalmiuksien kehittämiseksi. Tässä ammattikorkeakoulu voi olla yrittäjän apuna. Ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa, avoimen amk:n kursseja sekä yrittäjyyden edistämishankkeita kannattaa hyödyntää osaamisen kehittämisessä. Ammattikorkeakoulusta valmistuneen kannattaa liittyä alumnitoimintaan, koska sen kautta on helppo olla yhteydessä koulutusorganisaatioon.

TEM teki laajan selvityksen yritystuista vuonna 2012. Yrittäjien on mahdollista hakea toimintansa ja osaamisensa kehittämiseen projekti- ja hankerahoitusta esim. ELY-keskusten, Finnveran, Tekesin tai pankkien kautta.

Suomen Yrittäjien sivuilla on myös tietoa koulutuksen rahoittamisesta.