Luvat, vakuutukset, sopimukset ja arkistointi

 HYRRA_small_JONGLOOR_small

Kun yrityksen perustamisilmoitus on tehty, on tärkeää hoitaa kaikki tarvittavat luvat, vakuutukset ja sopimukset sekä huolehtia asiakkaista kertyvän tiedon dokumentoinnista ja arkistoinnista asianmukaisesti

Sopimukset

Sosiaali- ja terveysalan yrityksen toimintaa sääteleviä lakeja on monia. Toiminta  on usein ilmoitus- tai luvanvaraista. Asia hoidetaan aluehallintoviranomaisten kanssa.  Lue lisää lakisääteisyydestä ja luvanvaraisuudesta.

Kun asiakkaan hoidon, kuntoutuksen tai terapian maksajana on julkinen sektori, tulee palveluntuottajan noudattaa ostopalvelusopimusta. Esimerkiksi kuntoutuspalveluista tehdään kuntoutussuunnitelma sekä määritellään maksajan tai palvelun ostajan määrittelemät tavoitteet, joita palveluntuotajan tulee noudattaa. Palveluntuottaja voi tehdä erillisen sopimuksen asiakkaan kanssa, jossa sovitaan mm. peruuttamattomien aikojen laskutuksesta.

Arkistointi

Hyvinvontialan yrittäjän tulee noudattaa potilaiden tietosuojaan liittyviä käytänteitä sekä dokumenoida asianmukaisesti potilaista kertyvä tieto.

Suomessa on usean vuoden ajan rakennettu sähköistä potilastietojärjestelmää, johon vähitellen myös sosiaali- ja terveysalan yrittäjien tulisi liittyä. Ajankohtaista tietoa löytyy Kanta.fi -sivustolta.

Vakuutukset

Eläkevakuutus takaa yrittäjän eläkkeen, turvaa mahdollisen työkyvyttömyyden ja sosiaaliturvan, esim. Kelan myöntämät sairaus- ja vanhempainpäivärahat. Yrittäjä on velvollinen ottamaan  yrittäjien eläkevakuutuksen (YEL), kun tietyt kriteerit täyttyvät. Hänen tulee olla 18-67 -vuotias,  työskennellä yrityksessä ja arvioidut työtulot ovat vähintään 7 502,14 €/vuodessa (v. 2015).

Potilasvakuutus on yrittäjän otettava, jos yrityksen toiminta on terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta.

Tapaturmavakuutusta ei yrittäjän pääsääntöisesti ole velvollisuutta ottaa. Tapaturmavakuutus korvaa työaikana tapahtuneet tapaturmat ja ammattitaudit.

Vastuuvakuutus  ei ole yrittäjälle pakollinen. Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja, jotka yrittämiseen liittyvissä asioissa yrittäjä laiminlöynnillään tai virheellään aiheuttaa.

Oikeusturvavakuutus ei myöskään ole pakollinen yrittäjän vakuutus. Se korvaa yrittäjälle asianajo-  ja oikeudenkäyntikuluja yrittämiseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Työttömyysturvan lisäämiseksi on yrittäjän mahdollista liittyä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi.