Yritysmuodot ja verotus

Yrityksen verotuksesta löytyy paras ja ajankohtaisin tieto Vero.fi  -sivustolta.

 

HYRRAT_2HAHMOA_SUKUP_VAIHDOS

Franchising

Franchising on kahden yrityksen välinen yhteistyömalli. Yhteistyösuhteessa franchising on toiselle vaihtoehtoinen liiketoiminnan kasvattaminen tai levittäytymistapa ja toiselle yrittäjyyden malli. Franchising-yrittäjä sitoutuu franchising-työnantajan mukaiseen brändiin ja toiminnan linjauksiin.

Sosiaalinen yritys

Sosiaali- ja terveysalan yritys voisi myös olla sosiaalinen yritys. Tällainen yritys toimii kuin mikä tahansa yritys lukuun ottamatta sen harjoittamaa vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaa ja siihen liittyviä erityisiä tukitoimia. Lue lisää sosiaalisista yrityksistä.

Yritysmuotoja on monia, minkä vuoksi kannattaa huolella miettiä, mikä yritysmuoto sopii parhaiten omaan liikeideaan ja yritystoimintaan. Yritysmuodon valinta liittyy kiinteästi verotukseen ja taloushallintoon sekä siihen, miten yrittäjä voi käyttää yrityksen varoja.

Yritysmuodot voidaan jakaa kahteen ryhmään, jolloin yksi ero on siinä, kohdellaanko yritystä erillisenä verovelvollisena vai ei. Keskeinen ero on se, että henkilöyrityksissä yrittäjät vastaavat henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen veloista.  Pääomayrityksissä vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan.

A. Henkilöyritykset – ei erillinen juridinen verovelvollinen

Ilmoitus tulee tehdä verohallinnolle ja toiminnasta riippuen myös kaupparekisteriin. Yritystoiminnasta tullut voitto liitetään yrittäjän henkilökohtaiseen vuosittaiseen tuloon ja yrittäjä tekee veroilmoituksen niin kuin kuka tahansa palkansaaja.

Yksityinen elinkeinoharjoittaja / toiminimi

Yleisin yksin yrittävän sosiaali- ja terveysalan yrittäjän yritysmuoto on yksityinen elinkeinonharjoittaja, josta puhekielessä käytetään nimitystä toiminimi. Tätä yritysmuotoa käyttävät esimerkiksi  itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat henkilöt, jotka  myyvät omaa asiantuntijuuttaan, esim. terapiapalveluita.

Toiminimen perustamiseen ei tarvita erillistä perustamisasiakirjaa, pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää.  Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee kaikki sitoumuksensa ja solmii sopimukset omalla nimellään. Yrittäjä vastaa kaikesta sekä yritykseen kuuluvalla että omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yrityksen saama voitto ja koko yrityksen omaisuus kuuluvat yrittäjälle, samoin kuin yrityksen tekemä tappio ja velat.

Avoin yhtiö

Avoimesta yhtiöstä on kyse silloin, kun kaksi tai useampi yhtiömiestä sopii yhteisestä elinkeinon harjoittamisesta. Yhtiömiehet voivat nostaa varoja, jos he sopivat siitä keskenään. Avoimessa yhtiössä on erityisen tärkeää  keskinäinen luottamus, koska jokainen yhtiömies vastaa myös toisten yhtiömiesten tekemistä sitoumuksista koko omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö perustetaan kirjallisella sopimuksella, jonka allekirjoittavat kaikki osakkaat. Sopimus on lähes samanlainen kuin avoimessa yhtiössä. Lisämääräykset ja rajoitukset koskevat äänettömän yhtiömiehen panosta ja tälle maksettavaa voitto-osuutta. Jokainen yhtiömies tai elinkeinoharjoittaja saa käyttää yrityksen varoja ilman erityistä päätöstä, mikä saattaa  aiheuttaa ristiriitaa omistajien välillä.

B. Pääomayritykset – erillinen juridinen verovelvollinen

Näitä yritysmuotoja kohdellaan erillisenä juridisena verovelvollisena, mikä tarkoittaa konkreettisesti erillistä verotusta. Yrittäjä voi nostaa palkkaa tekemästään työstä ja osakkeenomistajille maksetaan pääoman voitto-osuudesta osinkoa.

Osakeyhtiö

Kaikkein yleisin yritysmuoto Suomessa on osakeyhtiö.   Sosiaali- ja terveysalan yrityksistä ne, joissa on enemmän kuin yksi työntekijä, ovat usein osakeyhtiömuotoisia.

Osakeyhtiölaki koskee kaikenkokoisia yrityksiä. Jokaisen osakeyhtiön ylin päättävin elin on osakkeenomistajien muodostama yhtiökokous, joka valitsee hallituksen ja nimeää toiminnanjohtajan. Osakeyhtiössä voi olla vain yksi osakas, jolloin hän vastaa kaikesta toiminnasta. Hän on ainoa hallituksen jäsen ja toiminnanjohtaja.

Osakkeenomistajat tekevät kirjallisen perustamissopimuksen. Allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita. Osaakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista sijoittamallaan pääomapanoksella.

Osuuskunta

Yksi henkilö ei voi perustaa osuuskuntaa. Osuuskunnassa yrittäjien asema ja rooli ovat erilaisia kuin osakeyhtiössä. Jokaisella toiminnassa mukana olevalla on yksi ääni ja jäsenet maksavat jäsen- tai osuuskuntamaksua.

Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tarkoituksena on sen jäsenistön taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla taloudellista toimintaa siten, että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita.

Osuuskunta sopii yritysmuodoksi silloin kuin osuuskuntalaisten intressit ovat samansuuntaiset ja heidän tuotantopanoksensa voidaan mitata.

Lue lisää yritysmuodoista: Yrittajat.fi -sivuostolta.