Ostajan ja myyjän kohtaaminen

Kun tietoisuus yritysostoon tai myyntiin on herännyt, on hyvinvointialalla monia ostajien ja myyjien kohtaamismahdollisuuksia: omistajanvaihdostoimijoiden tilaisuudet, ammattijärjestöjen tilaisuudet, erilaiset koulutukset, oppilaitosten harjoittelujaksot, yrittäjyyskasvatus, oppilaitosten järjestämät tilaisuudet jne.

Tästä esimerkkinä HYRRÄT – Hyvinvointialalle reittejä yrittäjyyteen -hankkeen Yritysmessut ja siinä järjestetty Ovi omistajanvaihdokseen – Yrittäjien ja opiskelijoiden kohtaamistori. https://docplayer.fi/2522510-Omistajanvaihdos-projekti.html