Palvelusetelikäytäntö

Lue lisää: 

Palveluseteli kunnan sosiaali- ja terveystoimen täydentäjänä -julkaisu.

HYRRAT_ROLLAATORI

Palvelusetelillä voidaan täydentää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tällöin palvelujen tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat.  Parhaimmillaan palveluseteli lisää  kuntalaisten valinnanvapautta.

Lähes kaikki palvelut voidaan tuottaa palvelusetelillä. Yleisimmin palveluseteliä käytetään hammaslääkäripalveluissa. Palveluseteli voi olla sähköinen maksuväline tai painettu paperinen seteli.

KUNTALAINEN voi ostaa saamallaan palvelusetelillä  yksityiseltä yritykseltä kunnan osoittamia palveluita. Hän etsii sopivan palveluntuottajan rekisteristä, jota kunnan on ylläpidettävä. Palveluseteliä ei ole pakko ottaa vastaan, jolloin kunnan täytyy järjestää palvelu omana tuotantonaan tai ostopalveluna.

KUNTA päättää, mitkä palvelut ovat osettavissa palvelusetelillä. Kunta hankkii tarvittavan määrän yrityksiä, jotka tuottavat palvelut palvelusetelillä.

PALVELUNTUOTTAJA pääsee kunnan palveluntuottajaksi, kun hän täyttää kunnan päättämät kriteerit.

.