Tilat, välineet ja henkilöstö

Yrityksen toiminnasta riippuen tarvitaan erilaisia välineitä, tiloja ja työntekijöitä, jotta yritystoiminnan voi käynnistää.

Sosiaali- ja terveysalan lainsäädännössä on määritelty vaatimuksia henkilöstön mitoitukseen ja pätevyyteen liittyen.

Jos yritys on osallistumassa julkiseen tarjouskilpailutukseen, on yrittäjän selvitettävä, millaisia vaatimuksia tiloihin, välineisiin ja henkilöstöön asetetaan.

Esimerkiksi jos yritys tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa, määritellään tarjousasiakirjoissa kriteerit siitä, millaiset tilat toiminnalle vaaditaan. Nykyisin vaaditaan, että jokaisessa huoneessa tulisi olla  oma kylpyhuone.