Työhyvinvointi

Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä:

Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvavat ja sairauspoissaolojen määrä laskee. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä hyvinvointialan yrittäjille että työntekijöille. Yrittäjän on huolehdittava turvallisista työoloista sekä hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijöillä on vastuuta oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä sekä myönteisestä vaikuttamisesta työilmapiiriin. Hyvinvointia edistetään kehittämällä työoloja, ammatillista osaamista ja työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä työterveyshuollon avulla.  

Hyvinvointialan palvelut ovat tyypillisesti High-touch-palveluita, jotka perustuvat inhimilliseen läsnäoloon ja kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Näissä palveluissa tärkein työväline on palveluntarjoajan persoona. Jos tärkein tuotantotekijä eli työvoima ei voi hyvin, se välittyy hyvinvointipalvelujen laatuun ja yrityksesi ei menesty.

Tietoa ja työkaluja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen löydät esimerkiksi seuraavilta sivuilta:

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) www.thl.fi

Työturvallisuuskeskus (TTK) http://www.tyoturva.fi/

ILMARINEN (työeläkevakuutusyhtiö) http://www.ilmarinen.fi/