Yrityksen perustamisilmoitus

Yrityksen perustaminen tapahtuu konkreettisesti  rekisteröitymällä Patentti- ja reksiterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Samalla ilmoituksella yrittäjä ilmoittaa tarvittaessa yrityksen esim. ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverorekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Ilmoitus tehdään sähköisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän, YTJ, kautta. Sieltä löytyvät myös verohallinnon palvelut ja tarvittavat sähköiset lomakkeet. Järjestelmä on  Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon yhteinen palvelu.

Kaupparekisteri

Kaupparekisteristä löytyvät kaikki suomalaiset yritykset ja niiden perustiedot.

  • Yrityksen nimi.  Ilmoitusta tehtäessä tulee antaa myös vaihtoehtoinen nimi, jos vastaava yrityksen nimi on jo käytössä. Nimen kanssa kannattaa olla kaukaa viisas, jotta toiminnan laajentuessa ei nimeä tarvitse muuttaa. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän avulla voi alustavasti tutkia, onko tietty nimi jo merkitty jollekin toiselle elinkeinonharjoittajalle kaupparekisteriin.
  • Yritysmuoto määrittää myös sen, mihin muihin verotukseen liittyviin rekistereihin tulee ilmoittautua.
  • Yrityksen toimiala ilmoitetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoituksessa kannattaa antaa kerralla kaikki mahdollinen yritystoiminta, jota tulevaisuudessa saatettaisiin yrityksessä tehdä, jotta toiminnan laajentuessa ei aina tarvitse muuttaa tietoja kaupparekisteriin ja maksaa lisämaksuja. Yrityksessä ei voi harjoittaa muuta toimintaa kuin mitä kauppareksiteriin on ilmoitettu.
  • Yrittäjän tai yrittäjien henkilötiedot
  • Yhtiösopimus ja merkintätiedot

Ennakkoperintärekisteri

Ennakonperintärekisteriä ylläpitää Verohallinto. Verohallinto merkitsee toimijat ennakkoperintärekisteriin heidän oman hakemuksensa perusteella. Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä jokainen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa muutoin kuin työsuhteessa. Lue lisää ennakkopeintärekisteristä ja veroennakoiden maksusta Verohallinnon sivustolta.

Arvonlisäverorekisteri

Arvonlisäverorekisteriin on ilmoittauduttava yrityksen, joka harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäveron ulkopuolelle on jätetty terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Lue lisää arvonlisäverosta ja maksuista Verohallinnon sivustolta.

 

Kaikki Suomessa toimivat yritykset löytyvät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yrityshaun kautta. Sieltä voi tarkistaa, mikä on yrityksen Y-tunnus. Jos yritystä ei löydy tästä rekisteristä, on syytä epäillä, että kyseessä ei ole oikea yritys.

HYRRAT_HYRRAT_NAINEN_PENKILLA_smallYksityisen elinkeinoharjoittajan (toiminimi) yrityksen perustaminen käy nopeasti, kun täyttää kaavakkeen ja maksaa rekisteröintimaksun. Tämän jälkeen katsotaan, että yritys on perustettu. Kannattaa huomioida, että perustamisen jälkeen tämä yritys ei enää voi esimerkiksi hakea starttirahaa.