Esimerkki hyvinvointipalvelumuotoilun koulutustilaisuudesta

Työskentelyä Palvelumuotoilu-työpajassa 2014

Tältä sivulta löydät esimerkin siitä, miten palvelumuotoiluun liittyvän koulutustilaisuuden voi rakentaa. Hankkeessa järjestettiin palvelumuotoilun työpaja syksyllä 2014, joka toteutui kahtena neljän tunnin kertana. Työpajoihin kutsuttiin sekä yrittäjiä, opiskelijoita että opettajia. Koulutussuunnittelman tekemisen apuna käytettiin Tiina Huotarin opinnäytetyönä tekemää suunnitelmaa (Hyvinvoinnin palvelumuotoilu -koulutuksen malli).

Tähän sivustoon on koottu esimerkkinä kaikki koulutuksen aikana tuotettu julkaistavissa oleva materiaali ja käytettävät lomakkeet kutsusta palautteeseen.

Ajatuksia koulutuksen suunnittelusta

Kutsu: Osallistujien, etenkin yrittäjien, saaminen koulutukseen on välillä haasteellista. Kannattaa miettiä, millä tavalla kutsu saavuttaa ja motivoi heitä parhaiten. Sähköposti ei aina ole paras tavoittamiskeino, vaikka sitä tässä käytimmekin. Lisäksi kontaktoimme yrittäjiä puhelimitse. Kutsu oli nähtävillä myös verkkosivulla, jonka kautta  oli mahdollista ilmoittautua sähköisellä e-lomakkeella tapahtumiin. Sähköinen ilmoittautumislomake on hyvä menetelmä, sillä silloin kaikki annetut tiedot tallentuvat yhteen paikkaan ja ne voi koostaa tarvittaessa excel-lomakkeelle. Ohjelma kannattaa suunnitella mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mutta varautua kuitenkin siihen, että aikataulu ei aina kaikilta osin pidä. Näissä työpajoissa aikaa olisi voitu käyttää asioiden työstämiseen paljon enemmänkin, mutta aikataulun tiukkuus pakotti toisaalta tehokkaaseen työskentelyyn.  Ohjelma I tapaaminen ja Ohjelma II tapaaminen havainnollistavat päivien kulkua.

Työpajoissa haluttiin käyttää paljon toiminnallisia menetelmiä ja antaa yrittäjille mahdollisuus käyttää aikaa oman yrityksen toiminnan peilaamiseen ryhmässä. Työpajojen jäsentämisessä käytettiin hyödyksi Stefan Morizin (2005) palvelumuotoiluprosessia. Työpajojen sisältö ja käytetyt menetelmät ovat nähtävissä tässä pp-muodossa. Jälkimmäisen työpajan jälkeen kerättiin kirjallinen palaute. Palautelomake on sama, jota käytettiin myös muissa Hyrrät-työpajoissa.