Työterveyshuolto

Työterveyshuollolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveyshuollosta säädetään työterveyshuolto-, työturvallisuus-, kansanterveys-, terveydenhuolto- ja sairausvakuutuslaissa. Kunkin yrityksen työterveyshuollon toiminta lähtee yrityksen tarpeista, jotka määritellään yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshenkilöstön kanssa. Työterveyshuoltopalvelut voi järjestää esim. terveyskeskuksessa, yksityisellä lääkäriasemalla, palkkaamalla työterveyshuoltohenkilöstö itse tai yhdessä toisten yrittäjien kanssa.

Hyvinvointialan yrittäjä voi olla sekä työterveyshuollon palvelujen käyttäjä että tuottaja. Työterveyshuollon palvelujen tuottajana tarvitaan sen alueen erityisosaamista. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen koulutus tarjoaa osaamista ja valmiuksia löytää ratkaisuja työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kysymyksiin.

Lue lisää:

Yrittäjän työterveyshuolto:

Työterveyshuollon sisältö ja tavoitteet

Työterveyshuollon lainsäädäntö:

Työterveyshuollon kirjallisuutta verkossa: