Yrityksestä luopuminen

Yrityksen omistajanvaihdoksella tarkoitetaan sellaisia vaihdostilanteita, joissa jatkaja voi tulla perheestä tai suvusta (sukupolvenvaihdos) tai yrityksen sisältä tai sen ulkopuolelta.

Omistajanvaihdoksilla on suurempi kansantaloudellinen merkitys kuin uusilla yrityksillä. Uusista yrityksistä  57 % lopettaa toimintansa  ensimmäisen viiden vuoden aikana. Suurten ikäluokkien eläköityminen koskee myös hyvinvointisektoria, ja alalla on paljon yrittäjiä, jotka harkitsevat omistajanvaihdosta lähitulevaisuudessa. Yrityksissä on paljon osaamista ja työpaikkoja, jotka ollaan vaarassa menettää yrityksen toiminnan loppuessa.

Aloittavan yrittäjän kannalta omistajanvaihdos tarjoaa helpon ja vähäriskisen mahdollisuuden yritystoiminnan käynnistämiseen. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tarvitsevat lisää sparrausta yrittäjyyteen sekä matalan kynnyksen mahdollisuuksia yritystoiminnan käynnistämiseen.

HYRRÄT–hankkeessa (vuosina 2013 – 2014) tuotettiin hyvinvointialojen omistajanvaihdosprosessi, missä hyödynnettiin aiemmin julkaistuja kolmivaiheisia malleja: ennen omistajanvaihdosta, omistajanvaihdos ja jälkeen omistajanvaihdoksen (pre-transfer, transfer, post transfer).

HYRRAT_YRIT_LUOP

Lue lisää:

Business Succession in Europe

EC Facilitate Transfer of business 2012

Entrepreneurship 2020 action plan