Pärjäämisen keinot

Sosiaali- ja terveyslan yrittäjän tulee tuntea toimiala sekä alan tulevaisuus. Nämä antavat pohjan markkinoilla pärjäämiseen sekä myytävien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen.

Yrittäjän on hyvä tietää, mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat julkisin varoin järjestettäviä ja mitkä katsotaan paveluiksi, jotka jokainen kansalainen voi itselleen halutessaan ostaa. Osa palveluista kuuluu sairasvakuutuksen piiriin, jolloin asiakas voi hakea yksityisiltä markkinoilta hankitusta palvelusta sairasvakuutuskorvauksen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset palveluntuottajat – lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt –  voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille. Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluita ovat lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito, palveluasuminen ja kotipalvelu  sekä lasten päivähoito.  Tervesypalveluista yleisimpiä ovat fysioterapiapalvelut, työterveyshuolto sekä  lääkärin  ja  hammaslääkärin vastaanottotoiminta.

Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut ostamalla ne yksityisiltä palveluntuottajilta. Julkiset hankinnat edellyttävät kynnysarvon ylittäessään julkista tarjouskilpailua.

Osa lakisääteisistä sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan järjestää antamalla asiakkaalle palveluseteli. Tällöin asiakkaalle jää enemmän valinnan vapautta valita palveluntuottaja.

Onnistunut tuotteistaminen ja hinnoittelu ovat perusta menestyvälle yritykselle. Laadun kehittäminen ja päivitetty laatukäsikirja mahdollistavat tulevaisuuden haasteisiin ja avautuviin mahdollisuuksiin reagoimisen. Lue lisää: Laadukkaat palvelut

Toimialaraporteista saa hyviä suuntaviivoja yrityksen strategiaan ja palveluiden kohdentamiseen. Sosiaalipalveluita koskevassa raportissa todetaan, että ”Yksityisen palvelutuotannon menestystekijöitä ovat joustavuus, kustannustietoisuus, palvelualttius, asiakaslähtöisyys ja panostaminen laatutyöhön. Pienet yritykset eivät voi kilpailla hinnalla vaan laadukkaalla erikoistumisella.”

Tuotevalikoima – mitä kaikkea voit myydä?

Älä jätä yrityksesi pärjäämistä markkinoilla yhden kortin varaan. Tee tuotevalikoimasta sellainen, että tavoitat kaikki mahdolliset asiakasryhmät.

Esimerkiksi kuntosaliyrittäjä voi myydä:

  • Tavaratuotteita – Osta meiltä kuntolaite!
  • Palvelutuotteita – Meiltä kuntolaitteen vuokraus tai huolto.
  • Tietoa – Tule meille ja kouluttaudu kuntolaitteiden käyttöön.
  • Elämyksiä – Tule ja katso, mitä kaikkea voit tutkia ja analysoida itse omasta kunnostasi.
  • Paikkatuotteita – Ammattilainen, meillä voit tutkia asiakkaidesi kunnon.
  • Henkilötuotteita – Meillä voit tilata kuntoilun asiantuntijan herra x:n.
  • Taidetuotteita – Meiltä hankit julisteita ja valokuvia kuntoilusta.
  • Tapahtumatuotteita – Kuntoilupäivä eläkeläisille, tule kokeilemaan ja kysy.
Mallu_Hyrrat_auto_600x318-1

Olisiko liikkuvat sosiaali- ja terveyspalvelut ratkaisu syrjäseutujen lähipalveluiden järjestämiseen?

HYRRAT_TORI_ROLL

Onko tämä tulevaisuuden kuva hyvinvointipalveluista? Asiakas päättää itse mitä tarvitsee ja maksaa ostoksensa palvelusetelillä.