Osaamisvaatimukset

Yrittäjänä voi toimia kuka tahansa, jos hänellä on riittävästi tahtoa toimia yrittäjänä ja halua kehittyä.  Hyvinvointialan yrityksen perustajalla tulee olla yleisten työelämätaitojen lisäksi liiketoimintaosaamista. Hänen ei tarvitse olla hyvinvointialan ammattilainen, mutta hänen tulee tuntea toimiala ja toimintaan liittyvät ammattitaitovaatimukset.
HYRRA_small_JONGLOOR_small

 

Olisiko sinusta yrittäjäksi?

Yrittäjyystesti, jossa on kysymyksiä liittyen toimialan tuntemiseen, yrittäjäosaamiseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Työelämäosaaminen

Hyvinvointialan yrittäjä tarvitsee hyviä työelämätaitoja, niin kuin kuka tahansa työelämässä oleva. Näitä ovat mm. verkosto-osaaminen, vaikuttamisosaaminen, neuvottelutaito, kustannustietoisuus jne.

Lue lisää työelämäosaamisesta.

Ammattiosaaminen

Erityisesti hyvinvointialan yrittäjyyden yhteydessä korostetaan vahvaa ammattiosaamista ja ymmärrystä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä toimintakäytänteistä. Tavallista on, että yrittäjä on toiminut omalla alallaan työntekijän roolissa, ja hänelle on kertynyt vahva substanssiosaaminen. Ammattiosaamisen puute ei estä hyvinvointipalveluyrityksen perustamista. Silloin on tärkeää rekrytoida asiakastyöhön osaavat ammattihenkilöt ja itse keskittyä yrityksen johtamiseen.

Lue lisää ammattiosaamisesta.

Liiketoimintaosaaminen

Liiketoimintaosaamista tarvitaan jokaisessa hyvinvointialan yrityksessä. Ilman hyvää liiketoimintaa yritys ei luo taloudellisesti kannattavaa, asiakkaita tyydyttävää, tehokasta ja jatkuvasti kehittyvää toimintaa.  Liiketoimintaosaamiseen kuuluvat taloushallinnon ja rahoituksen lisäksi myös strateginen johtaminen, markkinointi, verkostoituminen sekä liiketoiminnan kehittäminen.

Lue lisää liiketoimintaosaamisesta.

Yrittäjän persoonalliset piirteet

Hyvinvontialan yrittäjyys vaatii samanlaisia persoonallisia piirteitä kuin minkä tahansa muun alan yrittäjyys. Yrityksen energianlähteenä pidetään yrittäjällä olevaa yrittäjähenkeä, joka liittyy muun muassa vastuun kantamiseen, itsenäisyyteen, epävarmuuden sietämiseen, aloitekykyyn ja rohkeuteen. Tärkeää on, että yrittäjä tuntee itsensä, omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä osaa hakea tarvittaessa tukea ja apua. On erilaisia yrittäjänä toimimiseen liittyvä testejä, joiden kautta voi pohtia omia persoonallisia piirteitä suhteessa yrittäjyyteen.

Lue lisää yrittäjän persoonallisista piirteistä.