Ostoon ja myyntiin herääminen

Yritysostot ja -myynnit tulevat tulevaisuudessa lisääntymään sarja- ja portfolioyrittäjyyden lisääntyessä. Sarjayrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, että yrittäjä omistaa elinkaarellaan useita peräkkäisiä yrityksiä. Portfolioyrittäjyydellä tarkoitetaan taas sitä, että sama yrittäjä voi omistaa samaan aikaan useita yrityksiä.

Yritystä ei myydä enää ainoastaan eläkkeelle jäämisen seurauksena. Syinä voivat olla myös elämäntilanteeseen liittyvät asiat, kuten erot, muutot jne. Hyvin usein yritysoston motiivina on myös itsensä ja oman yrityksen kehittäminen. Tästä Juha Tall on väitöstyössään ss. 23-24 koonnut taulukon.

Hyvinvointialalla on ollut viime aikoina nähtävissä sekä pienten yritysten fuusioitumista että myös suurten yritysten pienten yritysten ostoja, joilla raivataan alueellisia kilpailijoita. Verkostoitumisen kautta laajempien yritysryppäiden syntyminen näyttää olevan kolmas trendi, jonka yhteydessä syntyy myös yrityskauppoja.

Tulevaisuuden trendeinä yritysostojen rintamalla voisivat olla monialaisten hyvinvointialan yritysten syntyminen sekä yritysten yhdistyminen  aivan uusien innovatiivisten hyvinvointipalvelujen tuottamiseksi. Esimerkkinä edellisestä on kuntouttava vanhuspalveluyritys ja jälkimmäisestä IT-teknologiaa hyödyntävä kansainvälinen potilasohjausyritys.

Omistajanvaihdokseen heräämisen paikkoja yrittäjille voivat olla erilaiset omistajanvaihdostilaisuudet ja omistajanvaihdosohjaus. Opiskelijan herääminen omistajanvaihdoksen mahdollisuuteen uravaihtoehdoksi olisi hyvä tapahtua jo koulutuksen aikana. Tätä tarkoitusta on tämäkin oppimisalusta tavoitellut.