Kilpailuetua laadusta

 

HYRRAT_WOMAN_FLOWERS


Pienille ja keskisuurille sosiaali- ja terveysalan yrityksille sopivia laatujärjestelmiä:

Holma Tupu ,2012, ITE -järjestelmä.

Vehviläinen Eija, 2012,

Laadukkaat palvelut luovat kilpailuedun

Laadukkaista palveluista puhuttaessa asiakas on keskiössä, sillä hyvä tunne ja kokemus saadusta palvelusta saa asiakkaan palamaan takaisin ja kertomaan muille hyvistä kokemuksistaan. Postitiivisen asiakaskokemuksen luo asiakkaan huomioiminen ja kuuntelu, hänen tilanteensa ymmärtäminen sekä se, että häneen ollaan yhteydessä ja hänen kysymyksiinsä vastataan viipymättä.

Hyvä palvelu on sellaista, joka vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palveluntarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Tuloksellisuuden parantaminen edellyttää lisäksi huomion kiinnittämistä siihen, mitä tehdään ja miten tehdään. Tarvitaan tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei.

HYRRAT_ROLLAATORI