Kohteitten kartoitus ja myyntikunnostus

Ostaja: Selvitä itsellesi, mitä haluat ostaa ja kehitä omaa yrittäjyysosaamistasi

Ostajan kannattaa ostoon valmistuessaan tehdä itselleen selväksi, mitä haluaa ostaa. Oman yrittäjyysosaamisen kehittäminen erityisesti talousosaamisessa on tärkeää. Samoin kannattaa laatia liiketoimintasuunnitelma yrityksestä, jollaisen itse haluaisi luoda. Yrittäjän ammattitutkinto tai muut yrittäjyyskurssit ovat hyviä kouluttautumismahdollisuuksia yrittäjän uraa varten. Tämä auttaa, kun lähdetään etsimään myytäviä kohteita. Kannattaa verrata myynnissä olevia kohteita omiin tavoitteisiin, jotta osataan valita oikea yritys. Tähän hyviä ohjeita on Ostajan oppaassa.

Myyjä:   Laita itsesi ja yrityksesi myyntikuntoon ja anna itsellesi tähän aikaa

Myyjän tärkeä tehtävä on saattaa yrityksensä myyntikuntoon. Tähän löytyy ohjeita Yritys myyntikuntoon -oppaasta. Luopuvan yrittäjän kannattaa varata tähän aikaa (5 – 10 vuotta), jotta kunnostaminen ei liiketoiminnan pyörittämisen kanssa muodostu liian haastavaksi. Hyvinvointialan yrittäjillä ei useinkaan ole vankkaa yritystalouden ja johtamisen osaamista. Siksi kannattaa hakeutua koulutukseen, jonka tehtävinä ja kehittämistyönä voi viedä yrityksen myyntikunnostusprojektia eteenpäin. Hyvä koulutus tähän on esim. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto