Tahto ja kiinnostus toimia yrittäjänä – yrittäjäasenne

Tutustu erilaisiin sosiaali- ja terveysalan yrittäjätarinoihin.

HYRRAT_SYDAN_OIK

Yrittämiseen vaaditaan:

– halu yrittää
– hyvä yritysidea
– hyvä ammattitaito
– kokemuksia työelämästä
– tietoja ja taitoja yrittämisestä
– riittävästi alkupääomaa.

Tutustu Suomen Yrittäjien Minustako yrittäjäksi? -materiaaliin.

 

Tahto toimia yrittäjänä on tärkein moottori yrityksen käynnistämisessä ja sen pyörittämisessä. Oleellisesti yrityksen perustamiseen liittyvät henkilön elämäntilanne, taloustilanne, yrittäjyystietous ja kokemus. Henkilön persoonalliset piirteet ja taustatekijät vaikuttavat myös siihen, uskaltaako perustaa yrityksen.

Kirjallisuudessa käytetään termejä yrittäjäasenne, sisäinen yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys kuvaamaan yrittäjältä vaadittavaa asennetta ja toimintatapaa.  Näihin käsitteisiin liitetään sekä yrittäjän persoonallisia piirteitä että erilaista osaamista vaativia asoita.

Yrittäjänä toimimisessa on  asioita, jotka vaativat  mm. luovaa ongelmanratkaisua, riskinottokykyä ja epävarmuuden sietämistä. Lue lisää: Sosiaali-  ja terveysalan yrittäjän osaamisesta.

Syitä sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi

Usein hyvinvointialan yrittäjyys käynnistyy  intohimosta toteuttaa sellaista työtä, jonka voi itse määritellä. Yrittäjyyden aloittamiseen vaikuttavat yksilölliset ns. veto- ja työntötekijät:

Vetotekijöitä ovat:
  • – houkutteleva liiketoiminnan mahdollisuus
  • – luonteva askel urakehitykseen
  • – tarjous ryhtyä yrittäjäksi
Työntötekijöitä ovat:
  • – tyytymättömyys edelliseen työhön
  • – palkkatyö ei vastannut koulutusta
  • – työsuhteen päättyminen
  • – ainoa keino työllistyä omalla alalla tai kotipaikkakunnalla