Työn mielekkyys

Työn kokeminen mielekkääksi on erityisen tärkeä työhyvinvointiin vaikuttava asia. Toisaalta työn imu voi olla myös työuupumuksen aiheuttaja. Erityisesti yrittäjän tulisi huolehtia työn mielekkyydestä ja siitä, ettei työn imu vie mukanaan. Riski yrittäjälle on erityisesesti silloin, kun selkeää rajaa työn ja vapaa-ajan välillä ei ole.

Työn imussa oleva työntekijä on tarmokas, omistautunut, uppoutunut, sinnikäs vastoinkäymisissä ja ylpeä työstään.  Hän kokee työnsä merkitykselliseksi, haasteelliseksi ja inspiroivaksi.

Testaa oma työn imusi ja lue  lisää työn mielekkyydestä  Työterveyslaitoksen sivustolla.