Yrityksen käynnistämisen vaiheet

Yrityksen käynnistämisvaihe on monen yrittäjän mielestä  työläs vaihe. Käynnistäminen vaatii aikaa ja verkostoitumista, sekä monien asioiden selvittämistä. Yrityksen käynnistämisvaiheessa –  yritysidean ja liiketoimintasuunnitelman työstämisessä – on hyvä keskustella alan asiantuntijoiden kanssa.

Hyvä paikka aloittaa  on ottaa yhteyttä oman alueen TE-toimistoon. Siellä autetaan arvioimaan, onko yritysidea kannattava alueella, jolla yrityksen ajatellaan toimivan. Jos liiketoimintasuunnitelma arvoidaan kannattavaksi, on yritystoiminnan aloittamiseen mahdollista hakea starttirahaa.

Useilla palkansaajajärjestöillä on tietoiskuja, koulutusta  ja verkostoitumismahdollisuuksia alan yrittäjäksi aikoiville. Näihin tilaisuuksiin osallistuminen antaa kuvan alan yrittäjyydestä sekä mahdollistaa verkostoitumisen.

Aloitusvaiheessa selvitettäviä ja hoidettavia asioita

Alla olevassa listassa on asioita, joita hyvinvointialan yrittäjän tulee selvittää yrityksen alkuvaiheessa ja kehittää yrityksen strategian mukaisesti. Asiat eivät ole tärkeysjärjestyksessä eivätkä asiat etene välttämättä tässä järjestyksessä. Joka tapauksessa yrityksen käynnistäminen alkaa siitä, kun tuleva yrittäjä saa idean yrityksen perustamisesta.

1. Tahto ja kiinnostus toimia yrittäjänä – yrittäjäasenne

Yritystoiminta vaatii yrittäjältä tietynlaista asennetta ja toimintatapaa. Tätä kuvataan usein käsitteillä sisäinen yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys. Näihin käsitteisiin liitetään sekä yrittäjän persoonallisia piirteitä että erilaista osaamista vaativia asioita.

2. Yritysidean työstäminen liiketoimintasuunnitelmaksi

Tärkeintä yrityksen perustamisessa on riittävän pitkälle työstetty yritysidea. Tähän on olemassa monenlaisia työkaluja. Tarkasti tehty liiketoimintasuunnitelma on edellytys rahoituksen saamiseksi. Se on myös yrityksen tärkeimpiä asiakirjoja.

3. Toiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen

Hyvinvointipalvelujen yksityistä yritystä perustaessa on tärkeää tietää, mitkä palvelut ovat lakisääteisiä ja kuuluvat valvonnan alaisiin palveluihin.

4. Rahoituksen ja taloushallinnon järjestäminen

Yritystä käynnistettäessä on tärkeää suunnitella huolella yrityksen rahoitus ja taloushallintoon liittyvät asiat. Useat hyvinvointialan yrittäjät pitävät näitä vaikeimpina ja työläimpinä asioina, mutta tietoa, apua ja koulutusta on tähänkin asiaan saatavana.

5. Yritysmuodon valinta ja verotus

Yritysmuotoja on monia, minkä vuoksi kannattaa huolella miettiä, mikä yritysmuoto sopii omaan liikeideaan ja yritystoimintaan. Yksin toimivan hyvinvontialan yrittäjän tavallisin yritysmuoto on toiminimi. Isommat alan yritykset ovat usein osakeyhtiömuotoisia.

6. Yrityksen perustamisilmoitus

Perustamisilmoituksen voi tehdä sähköisesti kaupparekisteriin. Saman järjestelmän kautta voi myös ilmoittaa yrityksen verohallinnon järjestelmiin mm. ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

7. Luvat, vakuutukset, sopimukset ja arkistointi

Kun yritys on perustettu, tulee tarkistaa, että luvat ja vakuutukset ovat kunnossa. Lisäksi tulee huolehtia, että asiakkaista kertyvä tieto dokumentoidaan ja arkistoidaan asianmukaisesti.

8. Työhyvinvointi

Työhyvinvointi tarkoittaa sitä,  että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä. Työterveyshuollon ja työsuojeluasioiden järjestäminen kuuluu yrittäjän arkeen. Myös työn mielekkyydestä ja palkitsevuudesta kannattaa huolehtia.

9. Tilojen, välineiden ja työntekijöiden hankkiminen

Sosiaali- ja terveyspalvelualan yrittäjän tulee huolehtia, että tilat ja välineet ovat kunnossa ja  että työntekijöiden pätevyys ja mitoitus on riittävä.

10. Asiakashankinnan ja markkinoinnin käynnistäminen

Yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa on alustavasti mietitty, ketkä ovat yrityksen asikkaita ja miten asiakkaat tavoitetaan. Markkinointisuunnitelma auttaa kohdentamaan resurssit oikeisiin asioihin.

Omaa sosiaali- ja terveysalan yritystä suunnittelevan kannattaa selvittää yrittämiseen liityvät asiat huolella.

HYRRAT_HYRRAT_NAINEN_PENKILLA_small

Materiaalia ja kirjallisuutta:

Suomen Yrittäjien Minustako yrittäjäksi -sivusto.

Kainlauri Anne, 2007. Ideasta hyvinvointialan yrittäjäksi. WSOYpro

Hiltunen Merja ym. 2007. Hyvinvointiyrittäjän liiketoimintaopas. Tietosanomat.

HYRRAT_2HAHMOA_SUKUP_VAIHDOS

Yksin ei  tarvitse asioita selvittää. Uudenmaan TE-toimiston palvelut aloittavalle yrittäjälle.

Suomen Yrittäjien jäsenillä on mahdollisuus jatkuvaan neuvontaan ja verkostoitumismahdollisuus oman paikallisyhdistyksen kautta.

Suomen yrittäjänaisten toiminta voi olla hyvä vaihtoehto hyvinvointialan yrittäjälle.

Myös palkansaajajärjestöt neuvovat oman alan yrittäjyysasioissa.

Mentoroinnista iso apu!

Kannattaa miettiä, löytäisikö alalta itselleen mentoria, jo alalla toiminutta yrittäjää, jolla olisi mahdollisuus antaa kullanarvoisia neuvoja.

Tutustu mentorointioppaaseen, joka tuotettiin Akavan Erityisalojen ESR-hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin mentorointimalli itsenäisille ammatinharjoittajille, joilta usein puuttuu oman työyhteisön antama tuki. Mukana oli mm. toimintaterapeutteja.