Työsuojelu

Työsuojelulla luodaan yritykseen turvalliset ja terveelliset työolot ja tuetaan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on yhteistyötä, joka koskee kaikkia yrityksesi työntekijöitä. Yrityksen tulee työnantajana laatia työpaikalle lakisääteinen työsuojelun toimintaohjelma, jossa on tiedot työpaikan vaaroista ja niiden välttämisestä sekä siitä, miten työturvallisuus on organisoitu ja miten vastuut on jaettu. Toimintaohjelman tulee kattaa työkykyä ylläpitävä toiminta.

Muualla verkossa

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työolojen vaara- ja haittatekijät

Linkkejä työsuojelusäädöksiin ja standardeihin