Asiakashankinta ja markkinointi

Kuka on sosiaali- ja terveysalan yrityksen asiakas?

Joskus yrityksen palvelun maksaa Kela, ostaa vakuutusyhtiö ja palvelun käyttäjä on lapsi, jonka vanhemmat allekirjoittavat sopimukset. Kuka on asiakas?

HYRRAT_ROLLAATORI

Kun yritys on perustettu, pitäisi jostakin saada asiakkaita. Tarkasti tehty Markkinointisuunnitelma auttaa yrittäjää priorisoimaan, mihin hän omaa toimintaa markkinoi ja mistä asiakkaita pyritään yritykselle hankkimaan.

Markkinointisuunnitelma perustuu hyvin tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan, jossa yrittäjä on määritellyt palvelun tarpeen ja tärkeimmät asiakasryhmät, joille tuotteita ja palveluita tarjotaan.

Se, millaisia viestinnän kanavia ja markkinontimateriaalia sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavalla yrityksellä tarvitsee olla, riippuu paljon siitä, ketkä ovat yrityksen avainasiakkaat ja ketkä tekevät ostopäätöksen.

Julkisen sektorin kilpailutuksissa saatetaan määritellä, miten yrityksen tulee näkyä varsinaisille palvelun käyttäjille. Esimerkiksi Kela suosittelee, että  vaikeavammaisten avoterapian  tuottajilla olisi informatiiviset yrityksen kotisivut.

Yrityksen erilaiset laatukäsikirjat toimivat hyvänä markkinointimateriaalina. Laatukäsikirjojen tulisi sisältää yrityksen strategiset linjaukset, visio, missio ja arvot. Myös palvelukuvaukset ovat osa laadukasta toimintaa. Lue lisää sivulta Laadukkaat palvelut.