Työelämäosaaminen

Työelämätaitoihin voidaan lukea kaikki ne tiedot ja taidot, joita työelämässä pärjäämiseen tarvitaan. Usein puhutaan geneerisistä eli yleisistä taidoista. Henkilön työtehtävä määrittää siinä tarvittavia työelämätaitoja. Tietyt työtehtävät vaativat työntekijältä esimerkiksi enemmän sosiaalisia taitoja kuin toiset. Myös esimieheltä tai alaiselta vaadittavat työelämätaidot korostuvat eri tavalla.

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan syvää oman alan osaamista, mutta yhä enemmän näitä yleisiä työelämätaitoja. Tarvitsemme ns. T-mallista osaamista, josta T:n varren muodostaa oman alan osaaminen ja T:n hatun puolestaan yleiset työelämätaidot.

Yleisiä työelämätaitoja ovat muun muassa:
  • Oman osaamisen tunteminen ja esille tuominen
  • Ammattialan toimintaympäristön tuntemus, esim. lainsäädäntö ja toimintatavat
  • Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
  • Verkosto- ja vaikuttamisosaaminen
  • Kehittämisosaaminen ja kustannustietoisuus
  • Työsuhteeseen liittyvät ehdot ja lainsäädäntö
 Työelämäosaamisen päivittäminen

Jokainen voi parantaa työelämäosaamistaan. Sekä työntekijä- että työnantajajärjestöt järjestävät hyviä kolutuksia muuttuvista työmarkkinoista, ehdoista ja työelämän perusasioista.

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan monenlaisia taitoja.

Lue lisää:  Elinkeinoelämän Keskusliiton Oivallus_loppuraportti

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee kehittäjäosaajia ja uusia innovaatioita

Tutustu Innokylä.fi -sivustoon.

Työelämää säätelevä lainsäädäntö löytyy koottuna Työelämän lait -sivustolta.