Rahoitus ja taloushallinto

 HYRRA_small_JONGLOOR_small

Huom. Kirjanpitolaki muuttuunut 20.7.2015.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

Sosiaali- ja terveysalan yrityksen rahoituksen ja investointien suuruus riippuu tietysti toiminnan laajuudesta.

Alkuun voi päästä hyvnkin  pienellä investoinnilla. Esimerkiksi kotikäynteinä toteutettaviin palveluihin  toiminta- ja fysioterapiapalvelujen tarjoajan suurin investointi on auton hankkiminen. Toisenlainen tilanne on vanhusten ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoavalla hoivapalveluyrityksellä, jolloin yrittäjän tulee investoida tarkasti määriteltyihin tiloihin, välineisiin ja osaavaan henkilöstöön.

Investointi on aina riski, ja rahoituksen saamiseksi täytyy yrittäjällä olla erittäin tarkka ja realistinen liiketoimintasuunnitelma.

Rahoitus

Yritystä perustettaessa tulisi rahoitustarve selvittää perusteellisesti. Kuinka paljon rahaa tarvitaan, mistä rahaa saa, ja kuinka valmis on hankkimaan vierasta pääomaa. Suomen Yrittäjien sivustolla on perustietoa yrittäjän rahoitussuunitelman tekemiseksi.

Yrityksen rahoitus:

  • – Omaa pääomaa yritykselle kertyy omistajiltaan. Omaa pääomaa sijoittaneilla on päätäntävalta yrityksen tärkeimmissä asioissa.
  • – Vieras pääoma eroaa omasta pääomasta siten, että se hyödyntää yritystä vain sovitun ajan. Ongelmaksi saattaa osoittautua se, että lainan antaja vaatii usein vakuudet, joita ei välttämättä uudella yrityksellä vielä ole.
  • – Asiakasmarkkinat ovat yrityksen tulorahoitusta. Oleellista alkuvaiheessa on se, milloin toiminta saadaan käyntiin ja yritykselle tulee tuloja.
  • – Avustukset, jotka ovat usein julkisen sektorin tukia. Näistä starttiraha on yleisin. Starttiraha on TE-keskuksen kautta haettava tuki yrityksen alkuvaiheeseen. Tärkeää on huomioida, että rahaa ei myönnetä jo olemassa olevalle yritykselle, eli yrityksen perustamisilmoitusta ei saa tehdä ennen kuin on hakenut starttirahaa.
  • – Riskirahoitusta, erilaisia lainoja sekä investointi- ja käynnistystukia voi yrittäjä hakea TE-keskukselta, Finnvera Oyj:ltä, Sitralta, Tekesiltä ja Keksintösäätiöltä.
Taloushallinto

Vaikka kyse olisi yksin yrittävästä itsenäisestä ammatinharjoittajasta, tulee hänen yrityksessä huolehtia talousahallintoon kuuluvia tehtäviä, kuten laskutukseen, kirjanpitoon, verotukseen ja tilinpäätökseen liittyvät asiat. Yrityksen taloushallinnon velvoitteet ovat kiinteässä suhtessa yritysmuotoon.

Jos yrittäjällä ei ole taloushallinnon osaamista, kannattaa hänen ulkoistaa yrityksen kirjanpito. Suomen Yrittäjien sivuilta löytyy kirjanpidon ABC.