Luopuneen yrittäjän rooli yrityskaupan jälkeen

HYRRÄT-messujen kohtaamistorilla, viisi vuotta omistajanvaihdoksen jälkeen tulevaisuusmuistelussa nousi esiin seuraavia teemoja:

Hyvinvointiyrittäjillä on vankka asiantuntemus ja kokemus yritysalaltaan. Uuden yrittäjän kannattaa hyödyntää sitä siirtymisvaiheessa ja hyödyntää esim. mentorointina jatkossakin. Hyvinvointialoilla hiljaisen tiedon siirtymisessä erittäin hyvä tapa olisi opiskelijan harjoittelujen toteuttaminen myytävässä yrityksessä. Näin saadaan aikaa vaihdosprosessille ja luopuva yrittäjä saa varmuuden siitä, että jatkaja hallitsee yrityksen pyörittämisen. Vaihdoksen jälkeen suositeltavaa olisi, että luopuva yrittäjä kulkisi uuden yrittäjän rinnalla 1-2 vuotta esimerkiksi ammatinharjoittajana. Luopujayrittäjän kannattaa käyttää vapautuvaa aikaa ja energiaa esim. neuvottelemalla sopimukset uusiksi, koska ne ovat palveluntuottajaan sidottuja. Yrityskaupan yhteydessä usein tehdään myös aikarajattu kilpailukieltosopimus, jonka vuoksi luopunut yrittäjä ei voi harjoittaa kilpailevaa toimintaa. Yrityksen vanhat verkostot siirtyvät myynnin yhteydessä, ja samoin esimerkiksi jäsenyys yhdistyksissä.

Yrityskauppaan ryhtyessään yrittäjä satsaa yrityksensä kehittämiseen laittamalla sen hyvään myyntikuntoon. Hyvinvointiyrityksessä tämä tarkoittaa usein sitä, että yrityshallintoon kiinnitetään keskitetysti huomiota. Yrityksen strateginen johtaminen sekä talouden selkeyttäminen ovat tässä tärkeitä: Kokeneen yrittäjän kannattaa tehdä tulevaisuusskenaariota yrityksen suhteen, tarkentaa visiota ja strategioita sekä laittaa yrityksen toimintaprosessit kuntoon. Yrityksen talousasioihin kannattaa perehtyä, vaikka kirjanpito olisikin ulkoistettu. Talouden tunnuslukuihin perehtyminen ja kannattavuuslaskelmat sekä yrityksen arvon määrittäminen ovat tärkeitä toimia. Tämä työ auttaa myyntivaiheessa, kun pitää selkeyttää, mitä yrityksellä on myytävää ja millä hinnalla. Samoin omistajanvaihdoksessa uusi omistaja saa selkeän kuvan, miten yritystä kannattaisi jatkaa. Yhteinen visiointi yrityksen tulevaisuudeksi onnistunee parhaiten.

Yrityksestä luopuminen  on rankka prosessi: ”Myinkö lapseni liian halvalla?”, mietityttää. Omistajanvaihdosprosessi on oppimispolku ja parhaimmillaan siinä auttaa kokenut verkosto. Oppilaitosten kohtaamistoreilta voi löytyä kumppanuuksia, jotka kantavat yrityksestä luopumisen jälkeenkin. Yrityksen myynnin jälkeen voi alkaa aivan uusi elämä. Oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen tukena tarvitaan monenlaisiin haasteisiin kokeneita yrittäjiä. Asiakkaiden siirtäminen on hyvinvointialojen yrityksissä toinen tärkeä asia. Asiakkaat ovat kiintyneet pitkäänkin toimineeseen yrittäjään, ja luottamuksen saaminen uuden palveluntuottajan osaamiseen voi viedä aikaa.