Hyvinvointialan omistajanvaihdos

Hyvinvointialalla on paljon yrittäjiä, jotka harkitsevat sukupolven- tai omistajanvaihdosta. Samaan aikaan tulevaisuudessa yhä useampi sosiaali- ja terveysalaa opiskeleva työllistyy alan yrityksiin tai työllistää itsensä yrittäjänä. Yritysten liiketoiminnan siirrot ja sukupolvenvaihdokset ovat yritysten uusperustannan ohella tärkeimmät reitit yrittäjyyteen (Kuvaja – Saurio – Kortelainen 2005: 11). Tutkimusten mukaan yritysten omistajanvaihdoksilla on suurempi kansantaloudellinen merkitys kuin uusilla yrityksillä (Varamäki – Tall – Sorama – Katajavirta 2012: 8). Uusista yrityksistä yli puolet lopettaa toimintansa ensimmäisen viiden vuoden aikana (Yrityskatsaus 2013: 12-13). Omistajanvaihdos on uudelle yrittäjälle mahdollisuus pienentää riskiä jatkamalla toimintaa elinkelpoisessa ja toimintansa vakiinnuttaneessa yrityksessä (Hyrrät-projekti). Toimivan yrityksen perustalle rakentuva yritystoiminta on EU-selvityksen mukaan kolme kertaa turvallisempaa kuin kokonaan uuden yrityksen aloittaminen (Yrityksen ostajalle n.d.).

Yrittäjä- ja sukupolvenvaihdosta voidaan kuvata prosessiksi, jossa yrityksen vaihdosprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu yritystoiminnasta luopuvan ja sitä jatkavan henkilön lisäksi yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita ja organisaatioita. Yrittäjä- ja sukupolvenvaihdoksia on pyritty helpottamaan erilaisin tuki- ja kehittämistoimenpitein. Yrittäjyyden edunvalvojat ja julkiset organisaatiot ovat pyrkineet lisäämään tietoa muun muassa omistajanvaihdoksiin liittyvistä hyvistä käytännöistä ja jakamaan tietoa monin eri tavoin. Tarjolla olevat palvelut ovat kuitenkin hyvin hajanaisia, ja yrittäjien on vaikea löytää tarvitsemaansa tietoa tai asiantuntemusta. (Kuvaja – Saurio – Kortelainen 2005: 23-24) Tutkimusten mukaan erityisesti yrityksen jatkajan löytyminen, yrityksen arvonmääritys, rahoitukseen ja verotukseen liittyvät asiat sekä omistajanvaihdoksen suunnittelemattomuus ovat usein haasteena omistajanvaihdoksessa (Varamäki – Tall – Sorama – Katajavirta 2012: 8, 35, 52-54).

Hyvinvointialalla yritykset ovat syntyneet vahvasti ammatillisen osaamisen pohjalle, mutta viime aikoina etenkin kaupallisen taustan omaavien jatkajien hallussa yritykset ovat lähteneet uuteen nousuun. IT-osaamista tarvitaan tulevaisuudessa, joten ko. ammattilaiset voisivat hyvin lähteä jatkamaan hyvinvointialan yritystä. Samoin hyvinvointialan sisällä esimerkiksi hoivayrittäjät voisivat tuoda uutta sisältöä palveluvalikoimaansa ostamalla kuntoutusalan yrityksiä.

Hyvinvointialan omistajanvaihdosprosessissa on tärkeää saada luopujat heräämään myyntiin tarpeeksi ajoissa ja potentiaalit jatkajat haaviin. Koulutusorganisaatio on tässä keskiössä. Aloittavien opiskelijoiden keskuudesta tulisi poimia ne, joilla on yrittäjyys ja mahdollinen yritysosto uravaihtoehtona. Näin voidaan kohdentaa omistajanvaihdosta edistävät toimet optimaalisesti.

Koulutusta tukevat yrittäjäverkostot sekä tiivis yhteistyö alueen yrittäjyyttä ja omistajanvaihdoksia tukevien tahojen kanssa mahdollistavat yritysten jatkuvuuden ja alueen yritystoiminnan kehittymisen.

 

HYRRAT_2HAHMOA_SUKUP_VAIHDOS

Lue lisää:

Ostoon ja myyntiin herääminen

Yrityskauppamarkkinat

Kohteiden kartoitus ja myyntikunnostus

Ostajan ja myyjän kohtaaminen

Yrityskaupan toteutuminen

Luopuneen yrittäjän rooli yrityskaupan jälkeen

Jatkajayrittäjän osaamisen kehittäminen

Yritystoiminnan kehittäminen

Omistajavaihdostarinat