Yrittäjyystarinoita hyvinvointialalta

 HYRRAT_WOMAN_PHONE
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäverkostoja ja tietoa alan yrittäjistä:

Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat (vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, psykoterapia, harkinnanvarainen ja ammatillinen kuntoutus)

Suomen Kuntoutusyrittäjät

Terveys- ja sosaiaalialan yrittäjät, TESO ry

Suomen Työnohjaajat ry

Hyvinvointialalla toimii hyvin monenlaisia yrityksiä. Näistä osa on isoja toimijoita, jotka tuottavat esimerkisksi työterveyspalveluita. Suurin osa yrityksistä on kuitenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Paljon on myös yksin yrittäviä itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Yrittäjyystarinoita

Metropolia amk:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat koonneet nämä yrittäjyysesimerkit vuosina 2013-2014. Osa yrittäjistä esiintyy omalla nimellään ja kuvallaan, osa puolestaan haluaa pysyä tuntemattomana.

HYRRAT_2HAHMOA_SUKUP_VAIHDOS